ارتباط تلفنی ارتباط با واتساپ صفحه اینستاگرام کانال تلگرام

رشد پس از حادثه چیست؟

رشد پس از حادثه چیست؟

گاهی برخی افراد پس از تجربه وقایع دردناک و آزاردهنده به جای این که ناتوانی افسردگی و ناامیدی را تجربه کنند، از این تهدیدِ منجر به آسیب استفاده می‌کنند و آن را به فرصتی برای رشد و خودشکوفایی بدل می سازند.

قدردانی از زندگی احساس قدرت و تمرکز بر نوع دوستی، و کمک به دیگران، ویژگی هایی است که در این افراد تحول می‌یابد.

این ویژگی در ۵ زمینه زیر خود را نشان میدهد:

قدردانی از زندگی

روابط با دیگران

امکانات جدید در زندگی

قدرت شخصی

تغییر معنوی

اینکه در چه کسانی این رشد اتفاق می افتد به عوامل زیر بستگی دارد: شدت تروما، شرایط، و زمان رخ دادن تروما.

پدسکی معتقد است برونگرایی و باز بودن به تجربه دو ویژگی از ۵ ویژگیِ عاملی شخصیت، باعث می شود این رشد بیشتر اتفاق بیفتد و نیز در زنان اندکی بیشتر از مردان دیده می شود.

یافتن معنا برای زندگی با کارهایی مثل وقت گذراندن وقت با خانواده، فعالیت‌های خیریه و عام المنفعه، می‌‌توانند تاثیر بسزایی در رشد پس از حادثه داشته باشد.

نکته جالب اینکه رشد پس از حادثه با عوامل ژنتیکی هم مرتبط است.

تاب آوری و تفاوت آن با  رشد پس از حادثه

تاب آوری فرم دیگری از رشد پس از حادثه است که شامل توانایی بازگشت آسان و سریع از حادثه می باشد.

پتانسیل وجود تاب‌آوری در افراد بستگی به عوامل محافظتی مثل حمایت‌های اجتماعی و خانوادگی دارد.

اما این دو تفاوتهایی باهم دارند؛

تاب آوری قدرت برگشت به شرایط قبل از آسیب است در حالی که رشد پس از سانحه یعنی فرد پس از تجربه آسیب زایی که باور های اصلی او را به چالش کشیده در نهایت حس رشد شخصی را تجربه می‌کند.

از طرفی داشتن روایت هایی معنادار از زندگی، تقویت احساس کنترل بر حوادث و وقایع روزمره، و تکنیک های ذهن آگاهی، از جمله عوامل موثر بر ارتقاء تاب آوری هستند.

  ارتباط رشد پس از حادثه و سبکهای دلبستگی

یک بررسی فراتحلیلی به بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و رشد پس از سانحه پرداخته که نتیجه آن این بود که رابطه مثبت و معناداری بین دلبستگی ایمن و رشد پس از سانحه وجود دارد و بین سایر سبک های دلبستگی ناایمن و رشد پس از حادثه رابطه منفی است، گرچه میزان این ارتباط متوسط به نظر می رسید.

افراد دارای دلبستگی ایمن به دلیل داشتن دیدگاه منطقی از خود و دیگران به راحتی و با صمیمیت با دیگران ارتباط برقرار می کنند، و انتظارات مناسبی از دیگران دارند . عدم وجود ترس از طرد شدن، نیاز کمتر به تایید دیگران و داشتن خودپنداری مثبت متعادل، که از ویژگی‌های دلبستگی ایمن است، از دلایلی است که بر سازگاری اجتماعی و عاطفی افراد تاثیر می گذارد و مواجهه سازگارانه و عدم اجتناب از مشکلات رخ داده همان چیزی است که به رشد پس از حادثه کمک می کند.

ترجمه و تلخیص: دکتر مریم حاجی لو

Reference:                                                                                                                                                                    Gleeson Amanda, Curran David, Reeves Rachel…et al. (2021) .A meta-analytic review of the relationship between attachment styles and posttraumatic growth.Journal of clinical Psychology, (77)7,1521-1536

https://doi.org/10.1002/jclp.23156

 

بیشتر بخوانید :

آشنایی با اختلال وسواس

فوبیا چیست؟​

اختلال اضطراب , علایم و درمان آن

افسردگی و راههای درمان آن

ضرورت استفاده از مشاوره خانواده