سارا-سادات-عربی

اطلاعات شخصی

◾️نام و نام خانوادگی : سارا سادات عربی زنجانی

◾️️کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی خانواده

◾️ایمیل: sarazannjani@yahoo.com

 

سوابق تحصیلی

 

 ◾    ️کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، مهرماه ۱۳۹۵ الی دی ماه ۱۳۹۷

◾     کارشناسی راهنمایی و مشاوره، دانشگاه شهید بهشتی، مهرماه ۱۳۹۰ الی مهرماه ۱۳۹۴

مهارت ها/ مدارک

◾️مدرک CAE 6 آموزشگاه سفیر

◾️مدرک Advance زبان انگلیسی از آموزشگاه زبان Aliance France از کشور غنا

◾️عضو بنیاد ملی نخبگان ۱۳۹۴-۱۳۹۰

◾     عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

سوابق کاری

◾️مشاوره تحصیلی، آموزشگاه قلم چی، ۱۳۹۰تا۱۳۹۱

◾️تدریس خصوصی ریاضی و زبان انگلیسی مقطع دبستان ، ۱۳۹۰تا۱۳۹۵

◾️مربی زبان، مهد کودک نبات، تیر ماه تا آبان ماه ۱۳۹۵

◾️ترجمه متون تخصصی و عمومی به زبان انگلیسی، آذر تا اسفند ۱۳۹۵

◾️مشاوره تحصیلی کنکور سراسری ارشد روانشناسی ،  آذرماه ۱۳۹۵تا۱۳۹۶

◾️مربی کودکان اتیسم، مرکز تهران اتیسم دکتر پور اعتماد، خرداد ۹۸ تا اسفند ۹۸

◾     دستیار گروه درمانی کودکان اتیسم، مرکز تهران اتیسم دکتر پور اعتماد، فروردین تا خرداد 1399

◾️ارزیاب و کارشناس اتیسم، مرکز تهران اتیسم دکتر پور اعتماد، اسفند ۹۸ تا کنون

◾     درمانگر کودک و نوجوان، کلینیک لاوین، بهمن 1400 تا کنون

مقالات

مقایسه اثربخشی قصه گویی والد کودک با و بدون ایفای نقش بر خلاقیت کودکان پیش دبستانی، مجله روانشناسی تحولی.1399

 

دوره ها

 

◾️دوره دلبستگی و ذهنی سازی دکتر سعید قنبری

◾️دوره مداخلات دلبستگی و ذهنی سازی کودکان دکتر پریسا سید موسوی

◾️دوره مداخلات دلبستگی و ذهنی سازی نوجوانان دکتر پریسا سید موسوی

◾️دوره جامع تربیت درمانگر کودک. دکتر سارا گودرزی

◾      دوره الفبای فرزندپروری، دکتر الن کزدین، دانشگاه ییل ، کرسرا

◾      دوره آموزش مهارتهای زندگی کودکان، دکتر حمیده محمدی نسب