انتخاب دکتر مریم حاجیلو به عنوان پزشک متخصص برگزیده سال 1399

توسعه مناسبات علمی سواد رسانه ای ، دکتر مریم حاجیلو را به عنوان پزشک متخصص برگزیده سال 1399 در عرصه ارتقاء سلامت روان معرفی کرد

سازمان فرهنگی و تربیتی یونسکو به نمایندگی از سازمان ملل متحد 12 شکل از سواد را جهت انسان قرن بیست و یکمی تعریف کرده است. سواد رسانه ای نیز یکی از با اهمیت ترین انواع سواد است که در این طبقه بندی علمی و فرهنگی به آن پرداخته شده است.  به نظر می رسد که آرام آرام، جامعه بهداشت و درمان کشور نیز به تبعیت از این فرآیند تحول نوین فرهنگی، تصمیم گرفته است که مناسبات و مراتب خدمات پزشکی و مخصوصا سلامت روان را از طریق ارتقاء سواد رسانه به مردم عرضه نماید.

صد البته که این رویه بسیار پسندیده و فرهنگی بوده و می تواند با انواع روشهای تعریف شده علمی به توسعه خدمات سلامت روان منجر گردد. در میان پزشکان پیشرو در عرصه توسعه سلامت روان از طریق ابزارهای فرهنگی مخصوصا سینما و تلویزیون، خانم دکتر مریم حاجی لو از افراد نخبه ایران در قلمرو تخصصی مذکور بوده است.

خانم دکتر حاجی لو متخصص سلامت روان هستند و با به کارگیری روشهای نوین رسانه ای از جمله ابزاهای متنوع سواد رسانه توانسته اند، به رونق و معرفی این رویه موفق و مطابق با آخرین استانداردهای روزآمد دنیا دست پیدا کنند.

 

گروه علمی و پژوهشی نشریه سینمای پیشرو با ارزیابی اضلاع و ابعاد نوین و متنوع فعالیت درمانی  ایشان در قبال مراجعین و خاصه ترویج و استفاده از ابزارهای سواد رسانه ای برای بهبود حال مراجعین ایشان را در زمره افراد خلاق و نو آور در ایران ارزیابی نموده است. بر همین اساس، گروه ارزشیابی علمی و پژوهشی نشریه سینمای پیشرو خانم دکتر مریم حاجی لو را در تیر ماه 1399 و در کسوت برگزیده بهترین متخصص قلمرو پزشکی و رسانه ای به جامعه ایرانی معرفی نمود.

باور تفکر انتقادی سیال در قلمرو مدیریت رسانه نوین ایجاد تعامل حرفه ای و خلاقه برای تامین خدمات، نظم، امنیت و صلح و حفظ محیط زیست در سراسر جهان است. بر همین اساس، نشریه سینمای پیشرو ضمن احترام به فرهیختگی پزشکان گرانقدر، مقدم آنان را به قلمرو توسعه سواد رسانه جهت تامین خدمات بهداشتی و درمانی عصر نوین گرامی می دارد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.